ไทย คีย์บอร์ด (Thai)

                                                                                                                       
` %
_
1 +
2
/
3
-
4
5
6  ู
 ุ
7  ฿
 ึ
8
9
0
-
=
Backspace
Tab
Q
W "
E
R
T
Y  ํ
 ั
U  ๊
 ี
I
O
P
[
] ,
\
Caps
A
S
D
F
G
H  ็
 ้
J  ๋
 ่
K
L
;
' .
Enter
Shift
Z (
X )
C
V
B  ฺฺ
 ิ
N  ์
 ื
M ?
,
.
/
Shift
Ctrl
meta
Alt
Alt
meta
menu
Ctrl

About the keyboards